Virágvasárnap

“Azután, hogy ezt mondta, folytatta útját Jeruzsálem felé. Amikor Betfagé és Betánia közelében ahhoz a hegyhez ért, amelyet az Olajfák hegyének hívnak, elküldte két tanítványát ezzel a megbízatással: „Menjetek el a szemközti faluba. Ahogy odaértek, […]

Húsvétváró Kézműves Játszóház

Köszönjük Kati néninek a Húsvétváró Kézműves Játszóház megszervezését! Köszönjük a Pálmai családnak és Kungli Péternek a támogatást, valamint a középiskolás fiataloknak, akik a felkészülésben és a rendezvény lebonyolításában segédkeztek. Köszönjük neked Urunk, Jézus Krisztus, hogy a […]

Plébániánk hirdetései – Virágvasárnap

Köszönetet mondok a Húsvétváró Kézműves Játszóházhoz nyújtott támogatásért Kungli Péternek és a Pálmai családnak, továbbá az előkészítésért és lebonyolításért hitoktatóinknak és a fiataloknak. A fiataloknak ezen kívül megköszönöm a kálvária és a plébániatemplom körüli szemétszedést […]

Keresztutas szentmise

A keresztút állomásai: 1. Jézust Pilátus halálra ítéli. 2. Jézus vállára veszi a keresztet. 3. Jézus először esik el. 4. Jézus találkozik anyjával. 5. Cirenei Simonnal vitetik a keresztet. 6. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak. 7. […]