Római zarándoklat VII. – Bilincses Szent Péter templom (San Pietro in Vincoli)

A San Pietro In Vincoli, vagyis Bilincses Szent Péter templomban található a II. Gyula pápa síremlékét díszítő híres Mózes szobor, Michelangelo alkotása, de a vallásos ember számára sokkal fontosabbak és értékesebbek Szent Péter bilincsei, amelyeket az oltár alatt láthatunk. Szent Pétert két alkalommal bilincselték meg: Jeruzsálemben és Rómában. Heródes Agrippa király elfogatta és tömlöcbe vetette Pétert Jeruzsálemben, de éjszaka egy angyal kiszabadította őt börtönéből, miközben bilincsei lehullottak (vö.: ApCsel 12,1-11). Eudoxia bizánci császárné találta meg ezeket a bilincset Jeruzsálemben. Egy részüket Konstantinápolyba, a többit Rómába küldte leányának, ifjabb Eudoxiának, aki a pápának ajándékozta. Mikor a pápa ezt a bilincset ahhoz a bilincshez érintette, amit Péter római fogságában viselt, csoda történt: a kettő összeforrott. Ezeket az összeforrott bilincseket láthatjuk a Bilincses Szent Péter Templom oltára alatt.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?