Római zarándoklat XIV. – Orvieto

1263-ban egy Peter von Prag nevű német pap misézett Bolsenában a Szent Krisztina Templomban. Komoly kételyei támadtak, hogy Krisztus valóságosan jelen van-e az átváltoztatott ostyában. Mikor a Szent Krisztina Templomban az átváltoztatás szavait kimondta, vércseppek jelentek meg az átváltoztatott ostyán, és a vér a kezén át az oltárra és a korporáléra folyt, amin minden csepp egy – egy töviskoronás Krisztus képet formázott.  A Szent Vér a márványpadlóra is lecsöppent, amit 5 helyen átégetett.

Amint látta ezt, rémületében megszakította a misét, és sietve a közeli Orvieto-ba utazott, ugyanis  IV. Orbán pápa éppen ott tartózkodott. A történet hallatán a pápa megbocsátott neki kételkedéséért, és megbízottakat küldött Bolsenába, hogy vizsgálják ki az esetet. A sekrestyés és a plébánia összes tagja, akik tanúi voltak az eseménynek, megerősítették a csodát. A Szent Vérrel átitatott korporálét mai napig az orvietoi dómban őrzik egy ezüsttartóban. András atya alatta mutatta be a szentmisét, ahogyan ez a képeken is látszik.

Ennek a csodának a hatására 1264-ben IV. Orbán pápa az egész világon elrendelte az Úrnapjának, vagyis Krisztus Szent Testének és Vérének ünneplését, ahogyan azt a a mai napig megünnepeljük.

Vélemény, hozzászólás?