Úrnapja

Úrnapján Jézus Krisztusnak az Oltáriszentségben való valóságos jelenlétébe vetett hitünket juttatjuk kifejezésre.

Uram Jézus, erősen hisszük, hogy istenségeddel és emberségeddel egészen és oszthatatlanul, mindkét szín alatt  jelen vagy!

Ezen a napon azért végzünk körmenetet, mert ezzel hírül adjuk a világnak, hogy hisszük, hogy az Oltáriszentségben Jézus valóságosan jelen van. A virág szőnyeget, az oltárokat, a a virághintést, a csengetést, a füstölést mind az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus iránt való tiszteletből végezzük. Nem csak azért, mert szép, hanem, mert Jézusnak készítjük, Jézusnak tesszük! Az Oltáriszentségben jelen lévő Jézusnak!

“Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Vitatkozni kezdtek erre a zsidók egymás közt, és ezt kérdezték: ,,Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Jézus azt felelte nekik: ,,Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által élek, úgy aki engem eszik, az is általam él. Ez az a kenyér, amely az égből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.” Jn 6,51-58

Képgaléria megtekintése

Ugyanezen a napon tartottuk a hittanosok tanév végi hálaadó “Te Deum” szentmiséjét.

Büszkék vagyunk mindazokra a gyerekekre, akik kitartottak a hitben és vallásosságban egyaránt! Maradjatok ilyenek továbbra is!

Házi feladatotok a nyárra: sokat pihenni, játszani, aludni, szórakozni. Egyre azért kérünk titeket: sose felejtsétek el azt, aki legjobban szeret titeket, aki mindig mellettetek áll: Jézust! Ne felejtsétek az imát, a szentmisét, a jó cselekedeteket és a bűn elkerülését!

Szép nyarat kívánunk Nektek!

Vélemény, hozzászólás?