Pályázat Bódi Mária Magdolna emlékére

A SZALÉZIÁNUM ÉRSEKSÉGI TURISZTIKAI KÖZPONT
(8200 Veszprém, Vár utca 31.)
Bódi Mária Magdolna emlékére pályázatot hirdet az alábbi témában:

„Bódi Mária Magdolna, ahogyan én látom”

I.KATEGÓRIA

A) irodalmi alkotás, melyben megjelenik Bódi Mária Magdolna lelkisége és szellemi hagyatéka (vers, novella vagy esszé maximum 3 A4-es oldal terjedelemben, önálló alkotás)
B) képregény, melyben megjelenik Bódi Mária Magdolna lelkisége és szellemi hagyatéka (maximum 4 A4-es oldal terjedelemben, bármely technikával, önálló alkotás)

Korcsoport:
1. Általános iskola 7-8. osztály
2. Középiskola 9-10. osztály
3. Középiskola 11-12 .osztály
4. Felnőtt kategória 20. életévét betöltött személy

II. KATEGÓRIA

1. képzőművészeti alkotás, melyben megjelenik Bódi Mária Magdolna lelkisége és szellemi hagyatéka (maximum A4-es oldal terjedelemben, bármely technikával pl. festmény, kollázs, montázs, számítógépes grafika, terméskép, metszet, nyomat stb., önálló alkotás)

Korcsoportok:
1. óvodások
2. Általános iskola 1-4. osztály
3. Általános iskola 5-8. osztály
4. Középiskola 9-12. osztály
5. Fiatal felnőtt max. 30. életév

Egy szerző maximum két alkotással pályázhat.

Beküldési határidő: 2015.02.10.

A pályamunkákat szakértő zsűri értékeli és bírálja el, és tesz javaslatot kötetben történő megjelenésre. A műveket a SZALÉZIÁNUM 8200 Veszprém, Vár u. 31. postacímre, vagy az info@szalezianum.hu e-mail-címre várjuk „Az én BMM” címmel.
A zsűri döntése alapján a minősítést elérő szerzők elismerő oklevelet, a legjobb pályamunkákat beküldő szerzők pedig korcsoportonként pályadíjat kapnak.

Bódi Mária Magdolna

Szegény életsorban, de tiszta gyermekkor után, 18 éves korában Füzfőgyártelepen a Nitrokémia Rt. üzemébe nyer felvételt. Szerzetesnő szeretett volna lenni. Törvénytelen származása miatt egyházjogilag nem nyer felvételt. Ezt a megalázást zúgolódás nélkül elfogadja. Zárda helyett üzemi légkörbe került. Imádság helyett, káromkodások, sikamlós élcelődés mesélése járta. Vita esetén sohasem volt sértő vagy fölényes. Derűje az ellenfelet is megszelídíti. Lassan megváltozik körülötte a légkör. Most már nemcsak a nők, hanem a férfiak is tiszteletet tanúsítanak iránta. Első lelkigyakorlatán, húszévesen, érett megfontolás után, 1941 Krisztus Király ünnepén örök magán szüzességi fogadalmat tesz. Fogadalmával azonban nemcsak önmaga számára szeretné előmozdítani az életszentség magasabb fokát, hanem a többi ember segítségével is akarja szolgálni Krisztus Király szereteturalmát. Szívének szeretetét Szívgárdában árasztja a gyermekek felé. A gyermekek ezt megérzik és szeretetükkel nagyon kiegyensúlyozottá teszik fiatal leányéletének érzelemvilágát. Kongreganistává avatják és ez új lendületet jelent a további munkában. A Dolgozó Lányok Szövetsége keretében apostolkodik. A megszállás idején, 1944. decemberében aggasztó híreket lehet hallani a nők sorsáról. Magdi elhatározza, hogy ha kell, élete árán s megtartja fogadalmát. Leánytársait is buzdítja, hogy védjék meg tisztaságukat. Vértanúságának ideje 1945. március 23-án jön el. A támadó katonának ellenáll, megszabadul tőle. A dühtől felindult támadó lőni kezd a menekülő Magdi után. Az első találat után Magdi megáll. A második lövésnél karjait az ég felé tárja: “Uram, Királyom! Végy magadhoz!” – szavakkal mondja el utolsó imáját. Több lövés után, az utolsó szíven találja. Kívánsága beteljesedett.

Ima a boldoggá avatásáért

Krisztus Királyunk! Szüzességi fogadalmával Magdi örök hűséget esküdött Neked. Gondviselő szeretetedből a zárdaajtó helyett a gyár kapui nyíltak meg előtte. Amilyen szívesen lett volna liliom istenszerető jegyeseid koszorújában, ugyanolyan készségesen ment sugározni az Isten- és emberszeretetet a Rólad megfeledkezett, de mégis jobb sorsra érdemes munkások közé. “Uram Királyom! Végy magadhoz!”- ezt az utolsó fohászát is meghallgattad, amikor vérét ontotta Érted. Add meg nekünk Urunk, hogy Magdit a szentek társaságában tisztelhessük, mindig a Te nagyobb dicsőségedre. Amen.

Vélemény, hozzászólás?