Irgalmasság Vasárnapja

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére (A hagyományos, öttizedes rózsafüzéren imádkozható) BEVEZETÉS: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy (Ezután az öt tized következik mindegyik 1 nagy és 10 kis szemből áll.) NAGY SZEMEKRE: Örök Atya! Felajánlom neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész Bővebben……

Szerző: hitoktato | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Plébániánk hirdetései – Húsvét 2. (Isteni Irgalmasság) vasárnapja – 2014. április 27.

Megköszönöm minden kedves testvérünknek, az elmúlt héten a segítségemre voltak plébánián. Ma délután 15 órakor az Isteni Irgalmasság órájában imaórát tartunk a plébániatemplomban, melyre nagy szeretettel hívok mindenkit. Hozzuk el gondjainkat, bajainkat, szenvedéseinket, jófeltételeinket az Irgalmas Jézus elé. 28-29-30-án (hétfőn, kedden és szerdán) lesz az 1. osztályos gyermekek iskolai beíratása. Bővebben……

Szerző: plebanos | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Plébániánk hirdetései – Húsvétvasárnap – 2014. április 20.

Megköszönöm minden kedves testvérünknek, az elmúlt héten a segítségemre voltak az ünnepi szertartások sikeres elvégzésében. 21-én (Húsvéthétfőn) templomainkban vasárnapi miserendet tartunk. Az esti szentmisét elhunyt Gubics Teréz nővérünkért ajánlom fel. 22-én (kedden) és 23-án (szerdán) nem lesznek szentségfelvételi előkészítők és nyilvános szentmisék sem. 24-étől (csütörtöktől) megváltozik az esti szentmisék kezdési Bővebben……

Szerző: plebanos | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Feltámadt Krisztus! Alleluja!

“Szombat elmúltával, a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme, nagy földrengés támadt: Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az Bővebben……

Szerző: hitoktato | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Nagypéntek – az egyetlen nap, amikor nincsen szentmise

Nagypénteken Jézus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Jézus teljesen bűn nélkül való volt. Még egyetlen egy bocsánatos bűne sem volt, de magára vállalta a világ minden emberének bűnét. Az ezekért való büntetést szenvedte el . Nagypénteken azért nincsen szentmise, mert ezen a napon Jézus mutatja be az Ő áldozatát.  (A szentmise Bővebben……

Szerző: hitoktato | Közzétéve: telt el a közzététel óta