Minden Krisztushívőnek joga van ahhoz, hogy érvényes házasságban éljen, hacsak erről önként (szerzetesi vagy papi fogadalommal vagy más megszentelt formában) le nem mondott. Ez a jog nemcsak a házasságkötésre ad lehetőséget, hanem arra ösztönzi az Egyházat, hogy mindent megtegyen azokért a testvéreinkért is, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak érvényes házasságot kötni. Lelkipásztori tapasztalatunk szerint sok házasság egyszerűen rendezhető, akár szokásos esküvő révén, akár – ahol erre lehetőség adatik – adminisztratív úton, templomi szertartás nélkül. Szinte biztosan lehet érvényesíteni azokat a házasságokat, amelyben a felek egyikét sem köti régebben kötött házasság.

Ha a felek egyikét vagy mindegyikét a Római Katolikus Egyházban érvényes másik házasság köti, akkor is érdemes tájékozódni arról, hogy előbbi házasságuk érvényessége miképpen vizsgálható meg.

Minden keresztény-katolikus házasság Krisztus és az Egyház szövetségének megszentelt és hatékony jele a világban, ezért mindent megteszünk, hogy híveink rendezhessék, rendezzék házasságukat. Minden erre irányuló tevékenységünk testvéreink boldogságára és az egész Anyaszentegyház javára szolgál.

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder