Valamennyi katolikus krisztushívő adatait és állapotát azon a plébánián tartják nyilván, ahol keresztelték, illetőleg a Katolikus Egyházba felvették. Éppen ezért, ha valakinek igazolnia kell keresztségét vagy valamely más szentség felvételét (szentáldozás első helye és időpontja, bérmálás, házasságkötés, pappászentelés), akkor ezt keresztlevéllel tudja igazolni, amely napi pontossággal tartalmaz minden adatot és jelentős változást.

Keresztlevél kiadását kérheti

– maga a megkeresztelt

– a megkeresztelt hozzátartozója

– a megkeresztelt meghatalmazottja

– egyházi hivatal

– állami hivatal, de csak régebbi anyakönyvből részleges keresztlevelet adat vagy származás megállapítására

Szó szerinti kivonatot csak személyesen vagy írásban, meghatalmazott útján lehet kérni.

Mikor kell keresztlevelet kérni?

1. Keresztlevelet akkor kell kérni, ha a benne foglalt információkat más dokumentummal nem lehet igazolni. (Lebélyegzett és aláírt emléklapok az esetek többségében bizonyító erejűek)

2. Kötelező keresztlevelet kérni házasságkötés előtt nem több, mint 3 hónappal, ha a házasságkötés nem a keresztelés plébániáján történik.

3. Minden más esetben is kérhető keresztlevél, egyházi ügyben díjmentesen, más esetekben egyházi eljárási díj ellenében.

 

Mit jelent az anyakönyvi keresés?

Anyakönyvi keresésnek nevezzük azt az eljárást, amikor valakinek a jogszerű kérésére szóbeli vagy írásbeli adatot szolgáltatunk valamely anyakönyvi bejegyzésről. Ez az eljárás csak más egyházi eljáráshoz vehető igénybe díjmentesen, más esetekben (pl. családfakutatás) a stóladíjszabásban meghatározott egyházi eljárási díjat kell fizetni.

 

Milyen módon lehetséges a családfakutatás?

 Családfakutatás céljából egyetlen meghatározott adatot hivatali időben bármikor kérhetünk. Hosszabb időt igénybe vevő keresésekre csak időpont kérésével vagy levél útján van lehetőség. Az anyakönyvek családfakutatás céljára nem adhatók át. A családfakutatás hivatali különszolgáltatás, melyért minden esetben meghatározott díj fizetendő.

Az anyakönyvek másolatai (bizonyos példányok mikrofilmen is) külön engedéllyel kutathatók a Veszprémi Érseki és Káptalani Levéltárban. Plébániánk XX. század előtti anyakönyvei csak a Veszprémi Érseki és Káptalani Levéltárban kutathatók.

0 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Avatar placeholder