Húsvét vigíliája – Krisztus feltámadt!

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalóme drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holttestét. A hét első napján, kora reggel, amikor a nap felkelt, a sírhoz mentek. Ezt Bővebben……

Szerző: hitoktato | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Nagypéntek – Jézus Krisztus kínszenvedése, kereszthalála

Nagypéntek OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből A mi bűneinkért szúrták át. Így szól az Úr: Íme, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan elborzadtak láttán – hisz oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata –, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királyok némulnak Bővebben……

Szerző: hitoktato | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Nagycsütörtök – az Utolsó Vacsora emlékmiséje

  Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket. SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből Testvéreim! Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, ez Bővebben……

Szerző: hitoktato | Közzétéve: telt el a közzététel óta

Plébániánk hirdetései – Virágvasárnap

Hálásan köszönöm a heti programok lebonyolítását! Előre hirdetem, hogy húsvéthétfőn 15 órától lesz tojásgurítás és tojásvadászat a kálvárián, illetve a plébániatemplomban. Gurítani való tojást mindenki hozzon magával! A hét szentmiséinek és programjainak rendje:

Szerző: plebanos | Közzétéve: telt el a közzététel óta