Imádkozzunk az üldözött keresztényekért!

Egy Magyarországon élő moszuli (Irak) hívő (Dr. Polls Mouner) kéri hogy az alábbi imádságot és Andarias Dimashqi, Közel-keleti költő Szűz Máriát megszólító versét imádkozzuk minél többen az üldözött keresztényekért és a háborúk által sújtott emberekért.

 

 

Irgalmas Mennyei Atyánk!

Te elküldted Szentlelkedet az apostolokra, amikor a legnagyobb reménytelenségben és rettegésben voltak, irgalmasságodban megnyitottad a szíveket és a füleket hallásra és értésre.

Te évszázadokon át küldted Szentlelkedet az üldöztetésektől sújtott Egyházra, hogy irgalmas szereteted által megszűnjön a hatalmaskodók uralkodása a kiszolgáltatott emberek fölött.

Tudjuk, hogy Te ma is küldöd Szentlelkedet minden üldözött keresztény testvérünkhöz, hogy reményt és hitet öntsél a szívükbe.

Ezért bizalommal könyörgünk most hozzád, Mennyei Atyánk, az Irgalmasság évében: Tekints le irgalmasan az üldöztetéseket, megpróbáltatásokat elszenvedő családokhoz – akik ma keresztény hitükhöz való hűségükről mutatnak példát az egész világnak –, hogy továbbra is beléd vessék bizalmukat, egyedül tőled és az imádság erejétől várják az égi csodát, hogy végre megszűnjenek az üldözések, bántalmazások, félelmek és háborúk. Add meg nekik a boldog hazatérést és a kegyelmet, hogy a béke legyen jelen otthonaikban. Ámen

 

(Kérjük Szűz Máriát is az egyik költőjük szavaival, mert ha Szűzanyánk velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket:)

 

Szerető Anyánk, Szűz Mária,

Az egek gyönyörű, tiszta hangja.

Légy az elesettekkel, légy számukra segítő kéz és reménység.

Légy a gyengékkel, légy számukra ölelő kar és menedék.

Légy a betegekkel, légy nekik balzsam és gyógyulás.

Légy az éhezőkkel, légy számukra kenyér és víz.

Szerető Anyánk, Szűz Mária,

Ki hatalmas, kegyes és bőkezű vagy.

Légy a kitaszítottakkal, légy számukra az otthon és a haza.

Légy a menekültekkel, légy nekik fény és útmutatás.

Légy a keleten élő testvéreinkkel, légy nekik védőbástya, légy számukra a túlélés.

Szerető Anyánk, Szűz Mária,

Hozzád fordulunk,

Aki megszánsz, meghallgatsz, válaszolsz könyörgésünkre.”

Ámen.

Vélemény, hozzászólás?