A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye

A ránkbízottakért érzett felelősségtől vezérelve, figyelembe véve a járványügyi szakemberek
véleményét és a COVID-19 járvány harmadik hullámát követő és a beoltottak számának
növekedése miatt életbe lépő enyhítéseket, Egyházunk sajátosságait szem előtt tartva, korábbi
intézkedéseinket módosítva, 2021. május 10-től kezdődően az alábbi módon rendelkezünk:

 1. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §, 1245. k.)
  521/2021. sz., március 5-én adott általános felmentést jelen rendelkezésünkkel visszavonjuk.
 2. Az általános morális elvek továbbra is érvényesek, így aki számára élethelyzete miatt
  (például betegség, karantén) lehetetlen a szentmisén való személyes részvétel, az a vasárnapot
  továbbra is egyéni imával, a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével, szentmise
  közvetítésbe való bekapcsolódással vagy más módon szentelje meg.
 3. Továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni, figyelembe véve a járványügyi
  előírásokat, különös tekintettel a fertőtlenítőszerek használatára, a maszk viselésére és a
  védőtávolság megtartására. A nyilvános istentiszteletek végzésekor továbbra is be kell tartani a
  vonatkozó, járványhelyzetre hozott előírásokat.
  Az Egyházi Törvénykönyv 838. kánonja értelmében az egyes megyéspüspökök, illetve akik a
  jogban velük egyenlő elbírálás alá esnek, ettől eltérő rendelkezéseket is hozhatnak.
  Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.
  Szeretnénk köszönetet mondani a paptestvéreknek a szolgálatukért, a híveknek a kitartásukért
  és imáikért, és ezúton is köszönjük mindenkinek a helytállását ebben a rendkívüli helyzetben
  az élet minden területén. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.
  Budapest, 2021. május 7.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Vélemény, hozzászólás?